Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikolojide Deneysel Araştırmalar Laboratuvarı (KPDAL)
İletişim

Prof. Dr. Müjgan İNÖZÜ MERMERKAYA (Lab.Sorumlusu)

Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
06800 Beytepe, Ankara

mujganinozu@hacettepe.edu.tr