Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikolojide Deneysel Araştırmalar Laboratuvarı (KPDAL)
Tamamlanan Projeler
  1. Destekleyen Kurum: TÜBİTAK

Proje Başlığı: İstem Dışı Olumsuz Düşünceler Nasıl Klinik Obsesyonlara Dönüşmektedir? Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Diğer Kaygı Bozuklukları ve Normal Örneklem Gruplarının Görüşme Tekniği ile Karşılaştırılması

Proje No: SOBAG-115K179

Dönemi: 15.07.2015-15.07.2017

Yürütücü: Doç.Dr. Müjgan İnözü

Proje Tutarı: 362.640 TL

  1. Destekleyen Kurum: HÜ-BAP

Proje Başlığı: Sanal Gerçeklik İle Maruz Bırakmanın Bulaşma Kirlenme Kaygısını Azaltmadaki Etkililiğinin İncelenmesi

Proje No: SHD-2017-15696

Dönemi: 09.08.207-09.08.2018

Yürütücü: Doç.Dr. Müjgan İnözü

Proje Tutarı: 29790.52 TL

 

  1. Destekleyen Kurum: Uluslararası projenin Türkiye ayağı GEBIP-Üstün Başarılı Bilim İnsanı Destek Programı kapsamında Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) tarafından desteklenmiştir.

Proje Başlığı: “Trans-Diagnostic Features of the Intrusive Thoughts Using Questionnaire of Unpleasant Intrusive Thoughts-QUIT”

Dönemi: 09.08.2016-09.08.2018

Yürütücü: Prof.Dr. Amparo Belloch Fuster (University of Valencia, Ispanya)